Rytų aukštaičių patarmė

2019 03 08

Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai/ [sudarytojos Jolita Urbonavičienė, Ritutė Petrokienė]. - Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2018. - 391 p.

Autoriai tikisi, kad šis kolektyvinis lituanistikos tyrimas pasitarnaus tolesnei baltų tarmėtyros plėtrai bei bus naudingas dialektologams, tarmių (ypač aukštaitiškų) tyrėjams, studentams humanitarams, taip pat ir plačiajai visuomenei, besidominčiai lietuvių tarmių paveldu, tarmių medžiagos rinkimu, Lietuvių kalbos žodyno kartotekomis. Tarmių tyrimas neturi pabaigos, jis neišmatuojamas darbo valandomis ir net peržengia siaurai suprantamos kalbotyros rėmus. Šio darbo motyvacija glūdi pačioje žmogaus sieloje - tai amžinas siekis pažinti savo Tautą, jos Kultūrą, Istoriją ir Kalbą.